• Door het plaatsen van een bestelling, erkent de huurder kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en ze zonder voorbehoud aanvaard te hebben. Tevens ziet de huurder af van zijn eigen voorwaarden. 
 • In geval van betwisting van welke aard ook, is alleen het vredegerecht van Maasmechelen en het gerecht van Tongeren bevoegd. 
 • Bij een ongeval, diefstal of een ander probleem dient de huurder direct contact op te nemen met huureenaanhangwagen.eu op het nummer +32 495 56 16 35.  
 • Bij het afhalen van de aanhangwagen moet de huurder een geldig rijbewijs en een geldige ID kunnen voorleggen. De huurder moet ook zorgen dat het trekkend voertuig en de aanhangwagen in orde zijn met de verzekering en dat het technisch overeenstemt met de Belgische wetgeving. Op vraag van de verhuurder moet de huurder dit kunnen voorleggen. 
 • Het huurtarief en de borg dient bij aanvang van de huurperiode contant betaald te worden. 
 • De huurder is zelf verantwoordelijk voor de verzekering van het gehuurde materiaal gedurende de gehele huurperiode. Zowel in het binnenland als in het buitenland. 
 • De gehuurde aanhangwagen moet tijdens de gehele huurperiode afgesloten worden met de bijgeleverde sloten. 
 • Verkeersovertredingen van welke aard ook tijdens de huurperiode zijn voor rekening van de huurder. (parkeerboete, snelheid, overladen,…) 
 • Het laadvermogen mag niet overschreden worden. Eventuele schades, ongelukken of bekeuringen door overschrijding van het maximale laadvermogen zijn voor rekening van de huurder. 
 • Indien de aanhangwagen met toebehoren niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn, bij de verhuurder is binnengebracht, ontstaat voor de verhuurder het recht tot onmiddellijke terugname van de aanhangwagen. De kosten van de extra dagen en transportkosten zijn voor rekening van de huurder. 
 • Alle schade, verlies en diefstal van de gehuurde aanhangwagen en de meegeleverde materialen zijn altijd voor rekening van de huurder. (aanhangwagen, sleutels, neusslot, disselslot, wielklem,…) Ook schade door storm en overmacht zijn voor rekening van de huurder. Voor de materialen die schade hebben of gestolen zijn, zal de nieuwwaarde aangerekend worden aan de huurder . 
 • De verhuurder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elke schade die ontstaat door de gehuurde aanhangwagen en is ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade die hieruit ontstaat aan derden. 
 • Het afslepen of takelen van de gehuurde aanhangwagen is tijdens de gehele huurperiode ten laste van de huurder. 
 • De verhuurder is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor gebreken en of materiële schade die ontstaan aan en door de gehuurde aanhangwagen tijdens de huurperiode. 
 • De verhuurder dient zelf te zorgen voor de juiste kentekennummerplaat voor de aanhangwagen als de MTM kleiner dan 750kg is. 
 • Het is de huurder verboden zelf reparaties uit te voeren en te laten uitvoeren aan de aanhangwagen. Tenzij huureenaanhangwagen.eu dit schriftelijk toestaat aan de huurder. Alle reparaties die moeten uitgevoerd worden door schade tijdens de huurperiode, zijn ten laste van de huurder. 
 • De verhuurder is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade, diefstal, vermissing van de lading tijdens de huurperiode op welke wijze dan ook als dit komt door gebreken aan de aanhangwagen. 
 • De aanhangwagen dient terug bezorgd te worden zoals de huurder hem gekregen heeft. 
 • De aanhangwagen zal zowel bij afhaling als bij het terug brengen altijd door de verhuurder en de huurder samen geïnspecteerd worden op schade. 
 • Onderverhuring of huuroverdracht zijn ten strengste verboden.